Вълна. Техника плъстене. Ръчно багрена. Изработването на изделия от нетъкан текстил „плъсти“ е традиционен български занаят, чийто корени могат да бъдат открити в далечното минало. Най-ранното сведение за плъстени изделия в старобългарските писмени паметници се отнася към Х – ХІ в.

Размери 42/34 см. (без дръжката)